Isnin, 18 Oktober 2010

Perjanjian Aqabah I dan II

SOALAN TUDINGAN SEJARAH SPM 2010

Pernyataan berikut berkaitan dengan perjanjian Aqabah
  • Perjanjian Aqabah Pertama (621 M)
  • Perjanjian Aqabah Kedua (622 M)
(a)  Senaraikan dua kaum dari Madinah yang terlibat dalam kedua-dua perjanjian di atas
      [2 markah]

     - Aus
     - Khazraj

(b)  Nyatakan dua syarat dalam perjanjian Aqabah Pertama
      [2 markah]

     - Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul
     - Mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW
     - Tidak akan melakukan amalan jahiliyah
     - Tidak mencuri
     - Tidak minum arak
     - Tidak membunuh bayi perempuan
     - Tidak berzina
     - Tidak amalkan riba
     - Tidak menindas golongan lemah
     - Tidak merompak/ mencuri
     - Tidak berjudi
     - Tidak mengamalkan assabiyah

(c)  Nyatakan dua syarat dalam perjanjian Aqabah Kedua
      [2 markah]

     - Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
     - Mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad SAW
     - Menjemput Nabi Muhammad SAW/ orang Islam berhijrah ke Madinah
     - Sukarela menyediakan tempat tinggal
     - Menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam di Makkah
     - Kesediaan mempertahankan Islam

(d)  Apakah kesan perjanjian Aqabah Kedua
      [2 markah]

     - Islam tersebar ke Madinah
     - Nabi Muhammad dan umat Islam Makkah berhijrah ke Madinah
     - Madinah menjadi tapak penyebaran Islam yang baru
     - Keselamatanorang Islam terjamin semasa berada di Madinah
     - Suku Aus dan Khazraj telah memeluk agama Islam
     - Taat setia orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW bertambah kukuh
     - Suku Aus dan khazraj dengan sukarela menyediakan tempat tinggal
     - Kesediaan suku Aus dan Khazraj mempertahankan Islam
     - Mana-mana jawapan munasabah

(e)  Pada pandangan anda apakah nilai yang boleh dicontohi daripada perjanjian-perjanjian tersebut.
      [2 Markah]

     - Kesetiaan kepada pemimpin
     - Menepati janji
     - Perpaduan
     - ikhlas
     - Berani
     - Tabah
     - Sabar
     - Kebijaksanaan
     - Mana-mana jawapan munasabah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan